Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

A https://tavolrol-szemelyesen.hu honlap használata során,
illetve az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában megvalósuló adatkezelésekről

 1. A tájékoztató célja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (a továbbiakban: Infotv.) alapján a https://tavolrol-szemelyesen.hu  weboldal használata során kezelt személyes adatok védelme érdekében az üzemeltetők az alábbi tájékoztatót teszik közzé.

 1. Az adatkezelők személye és az adatkezelés helye
1. adatkezelő:                         Webtown-Informatika Kft.
címe:                                       1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b
cégjegyzékszáma:                 01-09-865886
elérhetősége:                         info@webtown.hu
képviseli:                                 Kalmár Péter ügyvezető
                                                 Bognár Tamás ügyvezető

----

2. adatkezelő:                         Comnica Kft.
címe:                                       1119 Budapest, Mohai u. 38
cégjegyzékszáma:                 01-09-895207
elérhetősége:                         info@comnica.com
képviseli:                                Dömsödi Gergely ügyvezető
                                                Pozsár Balázs ügyvezető

----

3. adatkezelő:                        Contum Kft.
címe:                                       1117 Budapest, Alíz utca 1, 4. emelet
cégjegyzékszáma                 01-09-724425
elérhetősége:                        contum-info@contum.hu
képviseli:                                Kókai László ügyvezető
                                                Malinkó Péter ügyvezető

 

A Társaság a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozó közreműködését nem vesz igénybe.

Az adatkezelés helye: a Társaság, illetve munkavállalói munkavégzési helye. A honlap használatával összefüggésben kezelt személyes adataihoz a Társaság munkatársai kizárólag feladatuk ellátásához, illetve az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének megválaszolásához, tájékoztatáshoz szükséges mértékben férnek hozzá.

3.      A honlapon történő kapcsolatfelvételről

A honlapon „Kapcsolat“ cím alatt feltüntetett bármely e-mail címre küldött üzenetével a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak és kizárólag az e pontban megjelölt célból használja fel, azokat harmadik félnek nem adja át.

adatkezelés célja: a látogatók által írt elektronikus üzenetekben foglalt javaslatok, termékek iránti érdeklődés, panaszok, észrevételek kivizsgálása, minőségbiztosítás, szolgáltatás fejlesztése

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, egyéb, az üzenetben foglalt, általa megadott személyes adata

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás ideje: az érintett által feltett kérdések megválaszolását, illetőleg többkörös levélváltás esetén a kommunikáció lezárását követően személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, ezen eljárások esetén annak jogerős lezárultáig

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 1. Rendezvényekről készült kép-és hangfelvételek, hírösszefoglalók kezelése

A Társaság által szervezett rendezvények során a résztvevőkről tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvétel, illetve írásbeli összefoglaló hír készülhet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett rendezvényen történő részvételével, - ráutaló magatartással - megadott hozzájárulásán alapul.

Az érintett, illetve törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozata birtokában a Társaság szolgáltatásai, rendezvényei, programjai megismertetése, valamint a Társaság termékeinek népszerűsítése céljából a Társaság honlapján, illetve Facebook, Instagram oldalán valamint YouTube csatornáján híreket, illetve kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására a Társaság egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az egyes rendezvények vonatkozásában ettől eltérő feltételek is megállapításra kerülhetnek, erről azonban az érintettet minden esetben tájékoztatni kell.

kezelt adatok köre: az érintett neve, az érintett biometrikus adatai (kép-hangmása)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás ideje: az érintett által a Társasághoz intézett, személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását követően – amennyiben kérése megalapozott - személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól a GDPR 89. cikke szerint megvalósuló közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból történő adatkezelés, a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, mely eljárások esetén annak jogerős lezárultáig.

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

5.      Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően a Társaság is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A Társaság honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookiekat használunk. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás idejére vonatkozik. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az Ön számára legmegfelelőbb beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” menüjét.

adatkezelés célja: a honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: adott látogatás időtartama

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 

6.      Tájékoztatás álláshirdetésre jelentkezéskor megadott személyes adatok kezeléséről

A Társaság honlapján, a https://karrier.webtown.hu  címen állásajánlatokat tesz közzé a meghirdetett állásokra pályázók részére. A pályázó önéletrajzát dokumentumként elküldheti a saci@webtown.huevi@webtown.hu , karrier@webtown.hu , hr@webtown.hu , vagy az  allas@webtown.hu címekre, amelyhez csatolhatja kísérő levelét (motivációs levelét), illetve egyéb, a jelentkezés szempontjából releváns dokumentumait is.

A Társaság kizárólag a honlapján található aláírt „Álláshirdetéskor alkalmazott adatkezelési tájékoztató és adatkezelési hozzájárulás” egyidejű e-mail formájában történő csatolásával történő jelentkezést kezeli érvényes pályázatként.

Az „Álláshirdetéskor alkalmazott adatkezelési tájékoztató és adatkezelési hozzájárulás” hiányában beadott pályázat érvénytelen, a Társaság ezeket nem tárolja és nem kezeli, megsemmisítésükről haladéktalanul gondoskodik. A pályázat érvénytelenségéről, illetőleg ezt követő megsemmisítéséről, e-mail formájában értesíti az érvénytelen pályázatot benyújtót.

A Pályázó az általa kitöltött adatok és csatolt dokumentumok a GDPR szerinti különleges adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatot, valamint egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatra vonatkozó információt) nem tartalmazhatnak. A Társaság a különleges személyes adatokat nem gyűjti. Amennyiben a Pályázó a pályázati anyagában mégis megad különleges személyes adatot, a Pályázó tudomásul veszi, és kijelenti, hogy azt önkéntesen, kifejezett hozzájárulásán alapulva teszi meg.

adatkezelés célja: álláshirdetésre jelentkező pályázók kiválasztása

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, iskolai végzettsége, korábbi munkahelyei, egyéb, önéletrajzban foglalt, általa megadott személyes adata

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás ideje: a pályázó jelentkezésének elbírálásáig, de legfeljebb a meghirdetett állás betöltéséig tartó időtartam, a bírálatot követően személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, ezen eljárások esetén annak jogerős lezárultáig

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 

7.      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az adatkezeléssel összefüggésben a Társaság képviselőjén keresztül bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Társaságnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Társaság csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Társaság az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Társaság az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • a Társaság számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy Társaság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Társaságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

A Társaság adatvédelmi szabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.webtown.hu/adatkezeles

Az adatvédelemért felelős munkatáras elérhetősége: info@webtown.hu

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 1. Jogszabályi hivatkozások
   • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 1. Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató 2019. 02. 25. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

 

Kelt: 2020. 12. 01.